תכניות בניין עיר (תב"עות)

קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה.

המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב התכניות אך לא את כולן.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עודכן לאחרונה יולי 17, 2019, 12:48 (UTC)
נוצר ב נובמבר 28, 2017, 13:25 (UTC)