מספרי בתים ושמות הרחובות

סימון נקודתי של מספר הבית, שם הרחוב, וקוד רחוב מספרי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עבור מאגר זה לא ניתנת אפשרות לתצוגה מקדימה בפורמט GeoJSON באמצעות הפורטל, עקב משקלו הכבד של הקובץ.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עודכן לאחרונה יולי 17, 2019, 12:55 (UTC)
נוצר ב יולי 10, 2017, 13:09 (UTC)