יעודי קרקע

המאגר מכיל את הקומפילציה של המגרשים מתוך תכניות בניין עיר מאושרות. לכל מגרש נתונים אודות התכנית אשר קבעה את המגרש, מספר המגרש, ייעוד הקרקע והתכנית שקבעה את ייעוד הקרקע. לכל מגרש יש קישור לדף מידע המכיל את הנתונים אודותיו.

גבולות המגרשים שורטטו על-פי נתוני המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) בכל המקרים בהם גבול המגרש וגבול החלקה זהים. המידע נועד לאינדיקציה בלבד. גבולות המגרשים שורטטו ברמה שאינה מדויקת לחלוטין, ואין בה בכדי להחליף מדידה.

ניתן לצפות בשכבת יעודי הקרקע גם דרך אתר ה-GIS העירוני:
http://www.beer-sheva.muni.il/Residents/Engineer/Pages/GIS.aspx

עבור מאגר זה התצוגה המקדימה תטען כ30-60 שניות בפורמט GeoJSON באמצעות הפורטל, עקב משקלו הכבד של הקובץ.

השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים: http://opendata.br7.org.il/pages/legal-terms.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עודכן לאחרונה פברואר 1, 2018, 15:21 (UTC)
נוצר ב יולי 5, 2017, 13:44 (UTC)