נגישות עסקים בעיר העתיקה

שם העסק, מיקום מדויק, סוג העסק, האם קיימת נגישות מהרחוב, האם קיימת נגישות בתוך העסק, האם קיימת נגישות לשירותים עבור נכים, האם מבוצעות הדרכות לעובדים בתחום, והאם מותרת הכניסה לעסק בליווי כלב נחייה. המאגר נוצר ע"י תכנית "עתידים - צוערים לשלטון המקומי" והמידע הקיים בו הינו באחריותם.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עודכן לאחרונה יולי 17, 2019, 13:10 (UTC)
נוצר ב יולי 12, 2017, 13:44 (UTC)