דרכים

המאגר מכיל את הדרכים ברחבי העיר, הכוללים קצה אספלט, אבני שפה וקצה דרך.

השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים מתוך מפות עדות שביצעו מודדים שונים במסגרת בקשות לטופס 4 וטופס גמר.

עבור מאגר זה התצוגה мמקדימה תטען כדקה בפורמט GeoJSON באמצעות הפורטל, עקב משקלו הכבד של הקובץ.

השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים: http://opendata.br7.org.il/pages/legal-terms.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עודכן לאחרונה אוגוסט 24, 2017, 10:42 (UTC)
נוצר ב יולי 17, 2017, 12:37 (UTC)