נמצאו 3 מאגרי מידע

רישיונות: Creative Commons Attribution

סינון תוצאות
  • השכבה הארצית של האזורים הסטטיסטיים ממפקד 2008

    מאגר האזורים הסטטיסטיים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מסתמך על מפקד האוכלוסין של שנת 2008. המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות...
  • דרושים

    פרטי התפקיד, מועדי ואופן הגשתן של מודעות הדרושים הפעילות וההיסטוריות בעיר.
  • מכרזים

    מכרזים ופניות לקבלת הצעות מחיר פעילים והיסטוריים בעיר.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).