נמצא מאגר מידע יחיד

ארגונים: תכנית "עתידים - צוערים לשלטון המקומי"

סינון תוצאות
  • נגישות עסקים בעיר העתיקה

    המאגר מכיל את שם העסק, מיקום מדויק שלו, סוג העסק, האם קיימת נגישות מהרחוב, האם קיימת נגישות בתוך העסק, האם קיימת נגישות לשירותים עבור נכים, האם מבוצעות הדרכות לעובדים בתחום,...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).