נמצא מאגר מידע יחיד

ארגונים: תכנית "עתידים - צוערים לשלטון המקומי"

סינון תוצאות
  • נגישות עסקים בעיר העתיקה

    שם העסק, מיקום מדויק, סוג העסק, האם קיימת נגישות מהרחוב, האם קיימת נגישות בתוך העסק, האם קיימת נגישות לשירותים עבור נכים, האם מבוצעות הדרכות לעובדים בתחום, והאם מותרת הכניסה...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).