נמצאו 28 מאגרי מידע

פורמטים: GeoJSON

סינון תוצאות
 • אתרי טבע עירוני

  סימון נקודתי של אתרי הטבע ברחבי העיר באר שבע ובמרחב סביבה. המידע נדלה מתוך סקר טבע עירוני שממצאיו פורסמו בחודש ינואר 2016. למידע נוסף: https://bit.ly/31DyTz0 המאגר נוצר ע"י...
 • עמודי תאורה

  סימון נקודתי של עמודי התאורה הפזורים ברחבי העיר, נתונים אודות מספר העמוד ושיוכו למרכזייה כפי שמופיע על-גבי עמוד התאורה עצמו בשטח. עבור מאגר זה לא ניתנת אפשרות לתצוגה מקדימה...
 • מזרקות העיר

  סימון נקודתי, שמות וכתובות של המזרקות ומיצגי המים הקיימים בעיר. קיים קישור לסרטון ב-YouTube להמחשה עבור חלק מן המזרקות.
 • בתי כנסת

  סימון נקודתי של בתי הכנסת הקיימים ברחבי העיר, סוג המבנה, שכונה, רחוב, מספר בית, גוש, חלקה ושם בית הכנסת. עבור חלק מבתי הכנסת קיים גם שם נוסף.
 • מתקני משחקים

  סימון נקודתי של מתקני המשחקים בעיר, סוגי המתקנים השונים הנמצאים במתחם, סוג המשטח והאם קיימת הצללה במתקן.
 • מרכזים קהילתיים

  סימון נקודתי של המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים בעיר. המאגר אינו מעודכן באופן מלא, וחלק מן המרכזים חסרים.
 • נגישות עסקים בעיר העתיקה

  שם העסק, מיקום מדויק, סוג העסק, האם קיימת נגישות מהרחוב, האם קיימת נגישות בתוך העסק, האם קיימת נגישות לשירותים עבור נכים, האם מבוצעות הדרכות לעובדים בתחום, והאם מותרת הכניסה...
 • מצלמות אבטחה

  מיקומי מצלמות האבטחה הפזורות ברחבי העיר ושייכות לעיריית באר שבע.
 • גינות כלבים

  שטחי הגינות לשחרור כלבים הממוקמים ברחבי העיר.
 • מעונות יום

  סימון נקודתי של מעונות היום המיועדים לילדים עד גיל 3, כתובת ושם המעון/ החברה המפעילה.
 • מבנים

  הקו התוחם (הקונטור החיצוני) של המבנים ברחבי העיר, מידע על כמות הקומות, כניסות, דירות ושימוש עיקרי במבנה. המידע נועד לאינדיקציה בלבד. תיחום המבנים שורטטו ברמה שאינה מדויקת...
 • תחנות דלק

  סימון נקודתי של תחנות הדלק הקיימות בעיר, שם התחנה, כתובת, והחברה של כל תחנה.
 • דרכים

  הדרכים ברחבי העיר, קצה אספלט, אבני שפה וקצה דרך. השכבה נבנתה במיפוי פוטוגרמטרי על-פי צילום אוויר משנת 2005 שנעשה עבור עיריית באר שבע על-ידי חברת א.א.ג. אזוט ועל-ידי עדכונים...
 • מספרי בתים ושמות הרחובות

  סימון נקודתי של מספר הבית, שם הרחוב, וקוד רחוב מספרי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עבור מאגר זה לא ניתנת אפשרות לתצוגה מקדימה בפורמט GeoJSON באמצעות הפורטל, עקב משקלו הכבד של הקובץ.
 • פחי אשפה טמונים (טמוני קרקע)

  מיקום פחי האשפה הטמונים הפזורים ברחבי העיר, סוג (חברה), האם משמשים לפסולת רטובה או יבשה והאם תקינים.
 • מבנים לשימור

  מיקומי המבנים לשימור הנמצאים ברחבי העיר - כפי שהוגדרו בתכנית המתאר העירונית ובוועדת השימור העירונית, שכבות שימור המבנים, הגדרות ומתחמים. על מנת לקבל תמונה מלאה, מומלץ להוריד את...
 • מתקני ספורט

  סימון נקודתי של מתקנים המשמשים לצרכי ספורט בעיר - מגרשי ספורט, אולמות, מתקני כושר ועוד. עבור חלק מהמתקנים, קיים מידע כגון גורם אחראי, נגישות, האם קיימת חנייה, מצב תאורה, האם...
 • תכניות בניין עיר (תב"עות)

  קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה. המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב התכניות אך...
 • מועדונים חברתיים לקשיש

  סימון נקודתי וכתובות של מועדונים חברתיים המשמשים קשישים בעיר.
 • רמזורים

  סימון נקודתי של מיקומי הרמזורים הקיימים בעיר ומספר הרמזור כפי שמופיע על-גבי הרמזור עצמו בשטח.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).