נמצאו 6 מאגרי מידע

תגיות: תכנון עיר

סינון תוצאות
 • מספרי בתים ושמות הרחובות

  סימון נקודתי של מספר הבית, שם הרחוב, וקוד רחוב מספרי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עבור מאגר זה לא ניתנת אפשרות לתצוגה מקדימה בפורמט GeoJSON באמצעות הפורטל, עקב משקלו הכבד של הקובץ.
 • תכניות בניין עיר (תב"עות)

  קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה. המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב התכניות אך...
 • מועדונים חברתיים לקשיש

  סימון נקודתי וכתובות של מועדונים חברתיים המשמשים קשישים בעיר.
 • יעודי קרקע

  קומפילציה של המגרשים מתוך תכניות בניין עיר מאושרות. לכל מגרש נתונים אודות התכנית אשר קבעה את המגרש, מספר המגרש, ייעוד הקרקע, התכנית שקבעה את ייעוד הקרקע וקישור לדף מידע המכיל את...
 • מבני חינוך

  סימון נקודתי של מבנים המשמשים לצרכי החינוך הפורמלי לילדים - גני ילדים מגיל 3, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על-יסודיים, שם המוסד וסמל המוסד.
 • מתקני עגינת אופניים

  סימון נקודתי של מתקני עגינת האופניים הפזורים ברחבי העיר, כתובת המתקן, כמות העמדות עם וללא סימון. סכימת שני סוגי העמדות בכל נקודה מהווה את מספר העמדות הכולל במתקן זה.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).