נמצא מאגר מידע יחיד

סינון תוצאות
  • נגישות עסקים בעיר העתיקה

    שם העסק, מיקום מדויק, סוג העסק, האם קיימת נגישות מהרחוב, האם קיימת נגישות בתוך העסק, האם קיימת נגישות לשירותים עבור נכים, האם מבוצעות הדרכות לעובדים בתחום, והאם מותרת הכניסה...