נמצאו 28 מאגרי מידע

סינון תוצאות
 • שמות הרחובות בעיר

  המאגר מכיל את רשימת שמות רחובות, כולל מספר הרחוב (קוד הרחוב) בחלוקה לשכונות, קטגורית שם הרחוב (למשל: תושבי העיר, צמחים ובעלי העיר, היסטוריה יהודית, תרבות ומדע וכד'), סוג (רחוב,...
 • מתקני עגינת אופניים

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מתקני עגינת האופניים הפזורים ברחבי העיר, כולל כתובת המתקן, וכן כמות העמדות ללא סימון ועם סימון. סכימת שני סוגי העמדות בכל נקודה מווה את מספר העמדות...
 • צופרים

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מיקומי מתקני הצופרים ברחבי העיר, כולל השם של כל צופר וכתובתו. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים: http://opendata.br7.org.il/pages/legal-terms.
 • מקלטים

  המאגר מכיל סימון נקודתי של המקלים הקיימים ברחבי העיר, כולל מספרו (קוד המקלט), שכפי שמופיע על גבי המקלט עצמו בשטח. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים:...
 • עמודי תאורה

  המאגר מכיל סימון נקודתי של עמודה התאורה הפזורים ברחבי העיר, כולל נתונים אודות מספר העמוד ושיוכו למרכזייה, כפי שמופיע על-גבי עמוד התאורה עצמו בשטח. עבור מאגר זה לא ניתנת אפשרות...
 • תחנות מוניות

  המאגר מכיל את המיקומים, השמות והכתובות של תחנות המוניות הקיימות ברחבי העיר. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים: http://opendata.br7.org.il/pages/legal-terms.
 • מזרקות העיר

  המאגר מכיל סימון נקודתי של המזרקות ומיצגי המים הקיימים בעיר, כולל השמות והכתובות של כל אחד מהם. עבור חלק מן המזרקות, קיים קישור לסרטון ב-YouTube להמחשה. השימוש במאגר בכפוף...
 • מבני חינוך

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מבנים המשמשים לצרכי החינוך הפורמלי לילדים - גני ילדים מגיל 3, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על-יסודיים, כולל שם המוסד וסמל המוסד. השימוש במאגר בכפוף לתנאים...
 • מרכזי בריאות

  המאגר מכיל סימון נקודתי טיפות החלב והמרפאות (קופות החולים) הפזורות בעיר, כולל כתובת. כמו כן, עבור קופות החולים מצוין שם הקופה המפעילה (כללית, מכבי, לאומית וכו'), כאשר עבור טיפות...
 • בתי כנסת

  המאגר מכיל סימון נקודתי של בתי הכנסת הקיימים ברחבי העיר, כולל סוג המבנה, שכונה, רחוב, מספר בית, גוש, חלקה ושם בית הכנסת. עבור חלק מבתי הכנסת, קיים שם נוסף. השימוש במאגר בכפוף...
 • יעודי קרקע

  המאגר מכיל את הקומפילציה של המגרשים מתוך תכניות בניין עיר מאושרות. לכל מגרש נתונים אודות התכנית אשר קבעה את המגרש, מספר המגרש, ייעוד הקרקע והתכנית שקבעה את ייעוד הקרקע. לכל מגרש...
 • רמזורים

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מיקומי הרמזורים הקיימים בעיר. עבור כל רמזור, מצוין המספר שלו, כפי שמופיע על-גבי הרמזור עצמו בשטח. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים:...
 • מועדונים חברתיים לקשיש

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מועדונים חברתיים המשמשים קשישים בעיר, כולל כתובות. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים: http://opendata.br7.org.il/pages/legal-terms.
 • תכניות בניין עיר (תב"עות)

  המאגר מכיל את קווי הגבול של תכניות בניין עיר (תב"עות), המכונים "קווים כחולים", כפי שהם מופיעים בתכניות בניין עיר ובתשריטי חלוקה. המאגר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ולכן מכיל את רוב...
 • מתקני ספורט

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מתקנים המשמשים לצרכי ספורט בעיר - מגרשי ספורט, אולמות, מתקני כושר ועוד. עבור חלק מהמתקנים, קיים מידע כגון גורם אחראי, נגישות, האם קיימת חנייה, מצב...
 • מבנים לשימור

  המאגר מכיל את מיקומי המבנים לשימור הנמצאים ברחבי העיר,כפי שהוגדרו בתכנית המתאר העירונית ובוועדת השימור העירונית, הכוללים את שכבות שימור המבנים, הגדרות והמתחמים. על מנת לקבל...
 • פחי אשפה טמונים (טמוני קרקע)

  המאגר מכיל את מיקומי פחי האשפה הטמונים הפזורים ברחבי העיר, כולל סוג (חברה), האם משמש לפסולת רטובה או יבשה, והאם תקין. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים:...
 • מספרי בתים ושמות הרחובות

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מספר הבית, שם הרחוב, וקוד רחוב מספרי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עבור מאגר זה לא ניתנת אפשרות לתצוגה מקדימה בפורמט GeoJSON באמצעות הפורטל, עקב משקלו...
 • מתקני משחקים

  המאגר מכיל סימון נקודתי של מתקני המשחקים בעיר, וכולל את סוגי המתקנים השונים שנמצאים במתחם, האם קיימת בו הצללה, וכן את סוג המשטח. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים:...
 • מרכזים קהילתיים

  המאגר מכיל סימון נקודתי של המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים בעיר. המאגר איננו מעודכן באופן מלא, וחלק מן המרכזים חסרים. השימוש במאגר בכפוף לתנאים המשפטיים:...